Mục đích của NPO

Tập đoàn này, chống lại người nước ngoài, tiến hành kinh doanh trên mua lại kỹ năng, chẳng hạn như giáo dục Nhật Bản và Nhật Bản Nông nghiệp, Thủy sản và xây dựng, giúp đỡ nhau phát triển tài nguyên khác và con người cũng như các nước khác của tất cả mọi người và tiểu học và của Nhật Bản và các quốc gia khác của nước ngoài, là nhằm đóng góp vào đó để làm phong phú thêm cuộc sống dựa trên sự hài hòa và phát triển công nghiệp phụ.

産業別就業者構成割合の推移(厚労省)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dd8ee5ead049d78a58f711483e64f4db_s

3e95a0c6427bd9f6da2ac3f1e0a7b38b_s 54b7ef01f68e34930bb50777a97e6b34_l

Báo cáo bài này, tôi có thể đọc trong các ngôn ngữ sau: English