Tạo bản vẽ CAD [đào tạo]

Dưới đây là Việt Nam (Việt Nam).
Và, hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu các cảnh quan học tập của những người trẻ, những người đang làm việc chăm chỉ và muốn để có thể tạo ra các bản vẽ để tìm hiểu hoạt động của phần mềm CAD. Ông, với mục đích tìm việc làm tại các công ty Nhật Bản là tương lai gần của một giấc mơ, mỗi ngày, làm việc chăm chỉ để tìm hiểu hoạt động của phần mềm CAD.

Báo cáo bài này, tôi có thể đọc trong các ngôn ngữ sau: Japanese, English

Related post